Publiek-private samenwerkingen (contractueel en institutioneel) waarbij een publieke autoriteit een beroep doet op private providers om een publieke dienst te financieren en beheren, kunnen conflicten veroorzaken met de gebruikers, maar ook tussen de publieke autoriteit zelf en haar zakenpartner. In een context van crisis kunnen budgettaire beperkingen, transparantievereisten en druk toenemen en eindigen in situaties van blokkering. Bemiddeling kan verschillende strategieën mogelijk maken, vooruitgaan door samen te werken en tegelijkertijd innovatief en concurrerend te zijn.

Vooral in het kader van bouw-, milieu- en ontwikkelingsprojecten wordt het steeds belangrijker om, als preventieve maatregel of bij minnelijke oplossing van conflicten, constructieve dialoog aan te gaan. Thema’s kunnen zijn: mensenrechten en ondernemen, ngo’s, liefdadigheid, milieu en gelijke kansen.
Door die dialoog te vergemakkelijken, kunnen behoefte- en conflictanalyses worden uitgevoerd als preventieve maatregel. Op die manier wordt een systematische analyse van projecten mogelijk gemaakt, waarmee kan worden geanticipeerd op crises en potentiële conflicten. Hierdoor worden de strategieën en de aangenomen oplossingen gemaximaliseerd.

Het faciliteren van dialoog maakt het mogelijk om collectieve bemiddelingen uit te voeren in de context van het beheer van overgang, staking, herstructurering en veranderingssituaties.
Collectieve bemiddelingen kunnen worden geleid in openbare of particuliere bedrijven, binnen gemeenschappen of tussen een bevolking en een overheidsinstantie.

Capaciteitsopbouw helpt om stroomopwaarts te handelen door bewustzijn te creëren over het conflict en zijn dynamiek, en over de verschillende instrumenten voor een effectieve en geweldloze communicatie. Dat heeft als doel conflicten te voorkomen door leiderschap en autonomie te herstellen voor zowel individuen als bedrijven.

Interculturele dialoog binnen bedrijven en gemeenschappen maakt het mogelijk om de culturele diversiteit bewust te beschouwen als een verrijkend aspect, maar ook als een bron van conflicten wanneer we het onderschatten.