Tussen bedrijvenIntern
Handelsgeschillen;
Contractgeschillen;
Burgerlijk;
Bouw- en vastgoedgeschillen;
Intellectuele eigendom, copyright, media geschillen;
Investeringskwesties;
Lees meer…
Investeringskwesties;
Arbeids- en sociale geschillen, conflicten op de werkvloer;
Teambemiddeling en transformatieve methodiek;
Governance;
Aandeelhoudersovereenkomsten en -disputen;
Vraagstukken in familiebedrijven;
Conflicten met belanghebbenden, stakeholders;
Lees meer…
InstitutioneelInternationaal
Publiek-private partnerships, contracten en operaties;
Duurzaamheidsvraagstukken;
Gangmaken en ondersteunen van dialoog, preventieve bemiddeling;
Ondersteuning van interculturele dialoog;
Lees meer…
EU geschillen;
Grensoverschrijdende disputen, internationale contracten en projecten;
Lees meer…