De werkgever en de werknemer hebben een duidelijk meningsverschil, maar willen de relatie niet beëindigen. Vakbonden en vertegenwoordigers van werkgevers zijn het vaak oneens over enkele primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in kader van de onderhandelingen over een nieuw te sluiten cao. De ondernemingsraad ziet zich geconfronteerd met een verstarring van de verhouding met de directie; niettemin wil ondernemingsraad in gesprek blijven met de directie.

Bovenstaande situaties herken ik maar al te goed uit eerdere professionele bezigheden. Hierdoor zal ik ook snel opmerken wat er gaande is en welke stappen er genomen moeten worden. Om te voorkomen dat bemiddeling nodig is, kan je ook beroep doen op mijn diensten om eenzijdig een partij bij te staan en te adviseren omtrent een onderhandelingstraject.

Conflict is (in deze context) een meningsverschil ten gevolge van individuen of groepen die in de attitudes, overtuigingen, waarden of behoeften verschillen. Het kan ook afkomstig zijn van vroegere rivaliteiten en persoonlijkheidsverschillen.
Conflict moet worden gezien als een uitdaging of een kans eerder dan altijd negatief omdat een conflict soms de communicatie, probleemoplossing en noodzakelijke verandering ten behoeve van de groep bevordert. In feite kan een conflict gezond zijn als het effectief beheerd wordt. Gezonde conflicten kunnen leiden tot: groei en innovatie; Nieuwe manieren van denken; Nieuwe opties voor het beheer.
Het doel is dat iedereen “wint” door ten minste aan een deel van hun behoeften te voldoen.

Corporate governance wordt eenvoudig gedefinieerd als “de manier waarop bedrijven worden bestuurd en gecontroleerd”. In deze context kan bemiddeling eerder een managementtool vormen om te streven naar conflictpreventie in plaats van conflictoplossing. Dit is vaker nodig dan je eerst zou vermoeden.
Een voorbeeld van dergelijke situatie kan zijn: de moeilijke benoeming van werknemersvertegenwoordigers in de raad van bestuur vanwege het feit dat de noodzakelijke tweederde meerderheid niet wordt gehaald.

Geschillen tussen aandeelhouders en/ of bestuurders binnen een naamloze vennootschap vereisen speciale vaardigheden om op te lossen. Deze geschillen kunnen zeer schadelijk zijn voor het financiële en handelswelzijn van de bedrijven zelf. Dit is in het bijzonder zo wanneer de raad van bestuur en het aandelenbezit gelijkmatig zijn verdeeld, waardoor de onderneming vaak in een patstelling verkeert waarin niemand zakelijke beslissingen kan nemen zonder de steun van degenen met wie zij in conflict zijn. Voor de meeste bedrijven is het oplossen van de situatie moeilijker omdat ze geen aandeelhoudersovereenkomst zijn aangegaan.

Ik help bestuurders en aandeelhouders om hun geschillen op een veel snellere en minder kostelijke manier op te lossen dan via de rechtbanken en tribunalen te gaan, gewoon ruzie te maken of, erger nog, niet met elkaar te praten.

Een bedrijf met familieleden voegt een extra niveau van complexiteit toe aan een al gecompliceerd systeem. De elementen van familiebedrijven die hen anders maken dan andere bedrijven, zijn ook diegene die de kern vormen van typische conflicten binnen familiebedrijven.
Er kunnen er bijvoorbeeld familieleden zijn die niet in staat zijn om de taken van een hun toegewezen functie uit te voeren, of gewoon niet geïnteresseerd zijn in het volgen van het plan dat voor hen werd vastgelegd. Een ander klassiek conflict in een familiebedrijf is natuurlijk de kwestie van opvolging.

Ik ben me zeer goed bewust van de pro’s en contra’s van familiebedrijven en als bemiddelaar besef ik ook dat er zeker 3 mogelijke oorzaken zijn van dergelijke conflicten; inhoudelijke, identiteits- en procesgerichte kwesties. En elke situatie dient anders te worden aangepakt.

Het is (quasi) nooit de bedoeling van een belanghebbende in een bedrijf, organisatie of project om publiekelijk in conflict te zijn. Wat een escalatie van een conflict kan voorkomen, zijn bijvoorbeeld stakeholderovereenkomsten; een verzameling van overeengekomen beslissingen tussen stakeholders. De beginselen van bemiddelen liggen erin dat alle belangen van de stakeholders beter gediend worden dan wanneer ze zouden betrokken zijn in een escalerende procedure; dus een rechtszaak.
Ik help stakeholders met het voorkomen van conflicten en, wanneer er toch een de kop op steekt, hoe ermee om te gaan.