EU-geschillen

Alle conflicten die verband houden met het vrije verkeer, met het Europese recht, met het mededingingsrecht tussen marktdeelnemers en particulieren.

Grensoverschrijdende disputen, internationale contracten en projecten

Alle conflicten met betrekking tot contracten of internationale projecten waarin zich problemen voordoen met het internationaal recht en interculturele aspecten.