In verschillende situaties en omstandigheden kan men alleen performant zijn wanneer men vertrouwt op een effectief netwerk van relaties.

Of het nu gaat om samenwerking op specifieke gebieden van de praktijk, of door open grenzen, doorlopend leren en lopend onderzoek; Ik ben verstrikt in een levendig netwerk van gelieerde partners en organisaties waarvan de gespecialiseerde vaardigheden en middelen waarde toevoegen aan mijn werk.

Structurele partnerships en samenwerkingen
Individuen en organisaties waarmee de communicatielijnen permanent open zijn, met wie samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten of waarvan de specifieke expertise mijn kennisbestand versterkt.

Relevante connecties, gericht op actief onderzoek, uitwisseling, training en het uitvoeren van mijn projecten.

Genevaccord ADR, met hoofdkwartier in Genève – mondiale hoofdstad van geassisteerde onderhandelingen – verzamelt een groep zeer gespecialiseerde bemiddelaars, sprekers en docenten, die zich inzetten voor de oplossing van lokale en internationale conflicten. Ze handelen op veel verschillende gebieden; van handel en commercie, interculturele, bestuurlijke en politieke kwesties, tot de kunst van lichaamstaal, niet- en para-verbaal gedrag en spreken in het openbaar.

Opgericht en voorgezeten door Guy A. Bottequin, leider in de bemiddelingspraktijk in Europa en de Franstalige wereld, neemt de Genevaccord ADR-groep de eerste onderzoeksacademie op die doelt op de verbetering van het proces van conflictbemiddeling, in nauwe dialoog met de beleidsmakers. Kracht puttend uit hun gemeenschappelijke visie over de betrouwbaarheid van de bemiddelaar en de richtwaarden voor onafhankelijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en strikte vertrouwelijkheid, hebben Genevaccord ADR & Con-Sent ADR hun krachten gebundeld om een ​​pan-Europese as te vestigen (Amsterdam – Brussel – Parijs – Lyon – Genève – Turijn), gewijd aan de bevordering en ontwikkeling van bemiddeling op een duurzame en effectieve manier, en het bijdragen tot de kwaliteit van de bijscholing.

Van Cuyck & Partners is een full-service Belgisch advocatenkantoor. Hoewel juridische aspecten bij bemiddeling niet noodzakelijk overheersen, ligt het in de rol van de bemiddelaars om te verzekeren dat partijen nauwkeurig worden geïnformeerd over de formele status van hun geschil. Deze juridische informatie kan door de partijen zelf worden verkregen, waarna de bemiddelaar zal beoordelen of deze toereikend is en kan, indien nodig, garant staan. Terwijl de Con-Sent ADR’s bemiddelaars in Frankrijk en Nederland hun eigen activiteiten als advocaten hebben, is advocatenkantoor Van Cuyck & Partners de juridische backoffice van Con-Sent ADR in België. Oprichtingspartner Mieke Van Cuyck is niet alleen een ervaren, gecertificeerde bemiddelaar, maar zij is ook de echtgenoot van Georges Hanot, de Founding Partner van Con-Sent ADR.

Conessence biedt praktische en deskundige financiële diensten aan bedrijven. Haar partners en medewerkers beschikken over het talent en de technieken om informatie te creëren uit de grote hoeveelheid gegevens die moderne bedrijven dreigen te stikken. Aangezien de belangen van een geschil vaak gekwantificeerd kunnen worden, kan de nauwkeurigheid van financiële informatie van essentieel belang zijn tijdens de weg naar schikking of overeenkomst. Indien nodig en op verzoek en toezicht van Con-Sent ADR, kan Conessence neutrale en deskundige informatie verstrekken aan partijen in een conflict.

bMediation is een onafhankelijke organisatie met als missie het optimaliseren van preventie, beheer en oplossing van geschillen. Ze bieden bemiddeling, training en consultancy, en organiseren bemiddelingsgerichte evenementen en conferenties.

Mediators Beyond Borders International (MBBI) is een humanitaire non-profit organisatie die is opgericht om samen te werken met gemeenschappen over de hele wereld om hun capaciteit voor conflictoplossing op te bouwen om zo conflicten te voorkomen, op te lossen en te genezen. Hoewel MBBI over geografische, politieke, economische, maatschappelijke en culturele grenzen handelt, is het niet een eerste hulp en grijpt het niet tijdens een gewelddadige crises. Deze organisatie zet eerder duurzame initiatieven op ter vredesopbouw, die inspelen op de behoeften en cultuur van de gemeenschappen, en de geschiedenis van elk conflict.

Bemiddeling vzw bevordert het gebruik van bemiddeling in diverse professionele en privé-omgevingen om geschillen op te lossen. Het ondersteunt de uitbreiding van bemiddelingspraktijken van gezins- en sociale bemiddelaars, evenals burgerlijke en handelszaken. Voor dit doel organiseert Bemiddeling vzw trainingen en seminaries, waar haar leden hun kennis en expertise kunnen verbreden en verdiepen en de mogelijkheid hebben om te netwerken. Verder werkt Bemiddeling vzw aan het vergroten van het publieke bewustzijn en verhoogt daarmee het niveau van ondersteuning.

Opgericht in 2003 is de Belgische Unie van professionele bemiddelaars (UBMP-BUPB) ontstaan vanuit het perspectief van vertegenwoordiging en professionele ontwikkeling van bemiddelaars en is actief in verschillende disciplines. Het is officieel erkend door zowel de Raad van State als de Federale Bemiddelingscommissie en heeft als missie om alle bemiddelaars te betrekken bij de politieke beslissingen over de toekomst van bemiddeling. Daarnaast houden ze zich bezig met belangenbehartiging en bewustmakingsacties.

De Milan Chamber of Arbitration (CAM) is gespecialiseerd in het regelen van commerciële geschillen en het bieden van alternatieve conflictoplossing. Dit om tijdbesparende beslechting van geschillen door buitengerechtelijke methoden mogelijk te maken, vooral door het gebruik van bemiddeling.
Aangezien de beslechting van commerciële geschillen een van de specifieke functies is die de Italianen aan de kamers van koophandel toeschrijven, werd deze destijds door de Kamer van Koophandel van Milaan beschouwd als de belangrijkste van het land. Geregeld door institutionele principes zoals neutraliteit en transparantie, biedt het hulpmiddelen die specifiek zijn voor het type conflict en oplossing dat nodig is, en biedt het via zijn Onderzoeks- en Documentatiecentrum materiaal en publicaties op het gebied van alternatieve gerechtigheid. Specifieke internationale projecten en samenwerkingen zijn ontwikkeld om beter te kunnen reageren op transnationale kwesties met betrekking tot interculturele profielen, waaronder het gerenommeerde Italy-China Business Mediation Center. De Fast Track Mediation biedt gebruikers een informeel schema dat kan worden gevormd en aangepast aan de behoeften van de partijen, en ik behoor tot de erkende namen op de lijst van internationale bemiddelaars van de Kamer

De International Association of Lawyers (oorspronkelijk Union Internationale de Avocats, opgericht in 1927)is een wereldwijde en multiculturele organisatie voor juridische beroepen. Deze organisatie maakt professionele ontwikkeling mogelijk, stimuleert leren en netwerken en bevordert de rechtsstaat.
De Commissie voor bemiddeling en conflictpreventie heeft in 2001 het World Forum of Mediation Centres opgericht, waar de belangrijkste commerciële bemiddelings- en ADR-beoefenaars van over de hele wereld samenkomen en hen een gelegenheid biedt om ‘best practices’ uit te wisselen.