Dit is de meest voorkomende toepassing van mijn expertise. Het omvat de volledige waaier van geschillen tussen de verschillende marktpartijen die met elkaar interageren, inclusief de consument. Bijvoorbeeld tussen retailers en leveranciers, tussen algemene en onderaannemers…

Con-Sent ADR heeft al jarenlang ervaring in een breed spectrum van contractgeschillen, variërend van verkoopcontracten, geschillen tussen leveranciers, verkopers, eindgebruikers en detailhandelaren, franchisegevers en franchisenemers, contracten over concessie, agentschap, franchise en licentieverlening, evenals commerciële vertegenwoordigingen en servicecontracten.

Onder andere: aansprakelijkheid, schadevergoedingen, vorderingen, vertrouwensverplichtingen… Een specifiek domein omvat ook professionele aansprakelijkheid en wanpraktijken, waaronder medische wanpraktijken.

Voorbeelden zijn: problemen met betrekking tot de planning, constructie, constructieontwerp, materiaalschade, installatietijden en verschillende soorten schadeclaims. In latere fasen komen volgende thema’s dan weer aan bod: erfpacht, schadevergoeding, conflicten tussen bewoners, ondernemingen en gemeentelijke autoriteiten, erfdienstbaarheid en doorgangsrechten tussen aangrenzende landeigenaren, geschillen tussen generaties over eigendomsoverdracht, onteigening…

Veel voorkomende voorbeelden van gebieden waar bemiddeling kan worden ingezet zijn onder meer octrooien, knowhow, auteursrechten en handelsmerklicenties, franchisen, computercontracten, multimediacontracten, distributiecontracten, samenwerkingsverbanden, onderzoeks- en ontwikkelingscontracten, technologiegevoelige arbeidscontracten, fusies en overnames waarbij intellectuele eigendommen van belang zijn, sportmarketingovereenkomsten en uitgevers-, muziek- en filmcontracten.

Con-Sent ADR fungeert als een van de pioniers op dit gebied, aangezien bemiddeling hier nog niet wijd verspreid is maar wel belangrijke kansen biedt. Andere investeringskwesties kunnen zijn: beleggersclaims, aandeelhoudersgeschillen en opvolgingskwesties van ondernemingen.