Wanneer mensen me vragen wat ik doe, zeg ik vaak dat ik “twee petten” heb.
Aan de ene kant begeleid ik bedrijven – en de mensen die hen bemannen – op hun weg naar groei en maak ik ze tegelijkertijd zo toekomstbestendig mogelijk. Management, bedrijfskunde en economie zijn immers mijn primaire achtergrond.* 

Dit hier is mijn andere “pet”; De Con-Sent ADR-praktijk.
Mensen verbinden en gemeenschappelijke interesses ontwikkelen was altijd al een rode draad geweest in mijn carrière. En omdat mijn op samenwerking en interesses gebaseerde benadering mij tot een succesvolle onderhandelaar en conflictmanager had gemaakt, besloot ik ongeveer 10 jaar geleden om mijn kennis te verdiepen en mijn ervaring in dienst van anderen te stellen.

De Con-Sent ADR-bemiddelings en -facilitatiepraktijk is opgezet vanuit mijn sterke geloof in groepsdynamiek in het algemeen en in de deugden van minnelijke geschillenregeling in het bijzonder.
Zowel zakenpartners als disputanten begeleiden naar win-win-overeenkomsten, teams verenigen in gemeenschappelijke doelstellingen en samenwerken … Dat is waar ik me het meest vertrouwd in voel en waar ik het beste in ben.

Erkend bemiddelaar
Als erkend bemiddelaar in zowel burgerlijke, handels- en sociale aangelegenheden streef ik naar minnelijke schikkingen in verschillende (niet-gerechtelijke en gerechtelijke) geschillen. Cases kunnen variëren van lokaal tussen leveranciers en klanten of retailers, projectontwikkelaars en overheidsinstanties, tot internationaal tussen leveranciers en onderaannemers over claimproblemen, in IP-zaken tussen handelsmerkhouders en agenten, en in kwesties van aandeelhouders. 

Als een burger van de wereld, die vloeiend is in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, (evenals operationele noties van Italiaans en Spaans) handel ik internationaal en grensoverschrijdend.
Met een brede ervaring op het gebied van arbeidszaken en arbeidsconflicten, kan ik conflictoplossing in individuele gevallen en in internationale herstructureringen en sluitingen mogelijk maken. Ik werk aan positieve transformatie van teamdynamica en culturele integratie na M&A’s.

Ook bespreek ik de constructieve oplossing van specifieke zoals publieke en regeringszaken en kwesties met betrekking tot federaties.
Op het raakvlak tussen zakelijke en geschillenbeslechting fungeer ik als trustee of proxy; ook in raden van bestuur waar een onafhankelijke derde partij nodig is om de organisatie een richting te geven waarover de huidige samenstelling geen consensus kan vinden. Ik ben ook voorzitter van geschillencommissies, om o.a. op te treden als onafhankelijke voorzitter van het Bestuurscomité van het Belgische Supply Chain Initiative. Het SCI is een zelfregulerende initiatief van structureel, interprofessioneel overleg en geschillenbeslechting opgezet tussen de verschillende schakels van de Agrofoodketen. 

Kort samengevat faciliteer ik de besluitvorming door anderen, terwijl ik tijdens het proces leiderschap neem, met als doel er voor iedereen het maximum uit te halen; dit door hen te empoweren.

*Details over mijn prestaties tijdens mijn functies als CEO, bestuursvoorzitter en voorzitter, zijn te vinden op mijn Linkedin-pagina; mijn advies- en coachingsactiviteiten voor bedrijfsleiders op de website van Conessence.